Comença a Jugar!


Bases del concurs

Consulta les bases del concurs a continuació.

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet organitza el concurs JUGUEM A SANTA COLOMA accessible a través del web www.juguemasantacoloma.cat.


Requisits i mecànica

Per participar en el concurs s’haurà d’emplenar el formulari publicat a www.juguemasantacoloma.cat amb les dades personals: nom d’usuari/pseudònim, contrasenya, nom, cognoms, telèfon, correu electrònic i data de naixement. Les dades personals introduïdes han de ser reals, estaran protegides i la seva manipulació estarà restringida d’acord amb la legislació vigent.


Com participar-hi

Cada dia, de dilluns a divendres, del 9 al 26 de novembre, a les 9 h del matí, es publicaran a la web dues preguntes sobre el municipi de Santa Coloma de Gramenet i els seus ciutadans, les quals s’hauran de respondre a la mateixa web abans de les 12 h de la nit. Les preguntes del divendres es podran respondre fins a les 12 h de la nit del diumenge. Per cada pregunta es donaran quatre possibles respostes, de les quals només una serà la correcta. Cada resposta correcta tindrà un valor de 10 punts.

Si una pregunta revesteix una dificultat especial, el Comitè Organitzador assignarà a la resposta correcta un valor especial de 25 punts, i així ho informarà els concursants al mateix enunciat de la pregunta.

Els concursants podran jugar cada setmana i aniran acumulant punts en funció dels encerts. Respondre erròniament una o més preguntes no resta punts.

A la vegada que es publiquin les noves preguntes es donaran a conèixer les respostes correctes del dia anterior i es farà pública la classificació.


Participants

Podran participar al concurs “Juguem a Santa Coloma” totes aquelles persones majors de 12 anys que compleixin els requisits que figuren en aquestes bases. Només s'acceptarà una participació per persona i s’haurà d’estar registrat.


Premis i premiats

El guanyador del concurs “Juguem a Santa Coloma” serà qui hagi acumulat més punts al llarg de tota la durada del Joc.

En cas d’empat entre diversos participants, aquest hauran de participar el dia 29 de novembre a les 11 h en una prova de preguntes i respostes, tipus QUIZ.

Guanyarà qui encerti més ràpidament el major nombre de preguntes possibles. La resta de la classificació es seguirà determinant per ordre del major nombre de respostes encertades amb menys temps.

Els premis per als tres primers classificats seran un viatge, una tauleta electrònica i un sopar. En cas que el/la guanyadora del concurs “Juguem a Santa Coloma” sigui menor d’edat, només se li farà entrega del premi si el pare, la mare o el tutor legal dona el consentiment exprés.

Acceptació de les bases

La participació en aquest concurs implica, per si mateixa, l'acceptació d'aquestes bases i el criteri de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet pel que fa a la resolució de qualsevol qüestió derivada del concurs i de l'elecció dels guanyadors. L’incompliment d'aquestes per part del concursant comportarà l'exclusió.

Qualsevol desacord amb la puntuació rebuda i/o en les respostes donades, caldrà comunicar-lo dins de les 24 hores següents al moment de fer-se públiques aquestes, a través del correu electrònic info@juguemasantacoloma.cat. La resolució del Comitè Organitzador es comunicarà tan aviat com sigui possible i serà inapel·lable.

El Comitè Organitzador no es fa responsable dels problemes tècnics i de connexió dels participants a la pàgina del Joc, ni de la possible entrada del correu electrònic a la safata de correu no desitjat dels participants.

El Comitè Organitzador es reserva el dret a resoldre qualsevol dels aspectes no previstos ni especificats en aquestes bases.


Tractament de les dades

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet informa que les dades del registre s'inclouran en un fitxer on seran tractades confidencialment, d’acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i s'utilitzaran amb la finalitat de poder gestionar aquest concurs i per a futures comunicacions de les activitats relacionades amb el Museu Torre Balldovina. En cap cas, les dades se cediran a altres entitats.

Per exercir els drets d’accés, de rectificació, de cancel·lació o d’oposició es podrà enviar una comunicació que indiqui la petició concreta a l’adreça museutorreballdovina@gramenet.cat, amb l’identificador “JUGUEM A SANTA COLOMA”. Si es prefereix l’exercici dels drets per correu ordinari, la persona interessada pot adreçar-se al Museu Torre Balldovina, plaça de Pau Casals, s/n, 08922 Santa Coloma de Gramenet.

La participació en el concurs comporta l'acceptació de les condicions, com també l'autorització per al tractament de dades de caràcter personal que consisteix a gestionar l'elecció dels guanyadors i la publicació en la pàgina web del seu nom, així com el dret a publicar les fotografies enviades pels participants dins la dinàmica del concurs.